Asiakkaat kertovat

Share

Asiakkaat kertovat

YARA, Siilinjärvi

Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksella allas‐alueella oli tarve selvittää kesän 2013 ja 2014 aikana altaiden
vesitilavuudet ja niiden täyttyminen rikastushiekalla.

Mericon Oy suoriutui tehtävästä erittäin hyvin ja meille erittäin tärkeät asiat, turvallinen työskentely ja yhteistyö oli kiitettävällä tasolla. Loppuraportointi tehtiin nopeasti ja selväsanaisesti. Kuvat havainnollistivat raporttia hyvin. Yhteydenpito oli nopeaa ja asiantuntevaa.

Tulemme jatkossakin todennäköisesti käyttämään Mericon Oy:n palveluita.

Marko Hartikainen
Pato- ja maanrakennusinsinööri

 

Vantaan kaupunki, kuntatekniikan keskus

Vantaan kaupungin kuntatekniikan keskus on ollut erittäin tyytyväinen yhteistyöhön Mericon Oy:n kanssa. Palvelu oli ammatillisesti hyvätasoista ja erittäin joustavaa ja ystävällistä.

Mericon Oy:n tuottaman digitaalisen tutkimusaineiston käsittely on helppoa ja nopeaa – myös myöhemmin, kun Keravanjoen pohjaolosuhteet muuttuvat. Tulokset olivat hyvin havainnollisia ja helposti luettavia.

Ulla-Maija Rimpiläinen ja Antti Auvinen

 

Helsingin Satama

Pitkäaikainen yhteistyökumppanimme Mericon Oy tarjoaa kiitettävää ja ammattitaitoista mittauspalvelua eri työmaillamme. Mericonissa reagoidaan välittömästi – tarvittava mittauspalvelu saadaan nopeasti työmaalle ja palvelu on aukotonta.

Lisäarvona mainittakoon: mittaukset ovat kulkeneet varsinaisen rakennustyön edellä ilman eri pyyntöä ja tarkemittaukset on toimitettu ajallaan läpi koko työmaan.

Onni Majanen
Työpäällikkö

Tähänastisen kokemukseni perusteella voin sanoa, että Mericon Oy suoriutuu sovituista työtehtävistä aikataulussa ja usein jopa positiivisesti yllättäen etuajassa. Tutut työntekijät tuntevat sataman tavat ja tarpeet, osaavat asiansa. Tilaajana minun ei tarvitse uhrata aikaa perehdyttämiseen. Tulosten dokumentaatio on systemaattista ja perusteellista.

Satama on toimiva kokonaisuus, jossa on mittaustarpeita laajalla spektrillä aina merenmittauksesta rakennusmittaukseen ja kaikkeen siltä väliltä. On hyvä, että yksi toimija hallitsee koko laajan kokonaisuuden.

Mericonin yhteydenotot ovat positiivisia ja asioita eteenpäin vieviä. Toimiminen Mericonin kanssa on miellyttävää, luontevaa ja asiantuntevaa.

Tero Sievänen
Suunnitteluinsinööri

Mericon Oy vastaa Helsingin Sataman johtotietojen koonnista, ylläpidosta ja aineiston yhtenäistämisestä sekä johtotietojen dokumentoinnin ohjeistuksesta. Työtä on tehty vuodesta 2012 lähtien ja se jatkuu edelleen. Yhteistyön aikana olemme saaneet Mericon Oy:ltä hyviä kehitysideoita, jotka ovat auttaneet työn kohteena olevan kokonaisuuden kehittämisessä.

Olemme saaneet Mericonilta parhaan mahdollisen avun kartoitustietojen koontiin ja niiden viemiseen johtotietojärjestelmäämme. Mericonilla on ollut hyvä positiivinen asenne myös käyttämämme järjestelmän kehittämiseen. Tällä palvelukonseptilla ollaan näillä näkymin tuottamassa meille tarvittava kokonaiskuva johtotietotilanteestamme.

Yhteistyö Mericonin kanssa on positiivista, asiallista ja ammattimaista. Yhteyttä saa hyvin ja yhteydenottoihin vastataan nopeasti, asiallisesti ja ammattimaisesti.

Esa Salonen
 

Ramboll Finland Oy, Geoyksikkö

Olemme toteuttaneet ympäristöviranomaisen vaatiman raportoinnin apuvälineet sekä suunnittelutyön lähtötilanteen aineiston hankinnan yhteistyössä Mericon Oy:n kanssa. Mielestäni yhteistyö on ollut kaikin puolin erittäin sujuvaa. Vastaukset ovat löytyneet nopeasti ja tarvittaessa toimitettavaa materiaalia tai tulosteita on voitu jatkokehittää yhdessä kulloistakin tarkoitusta varten.

Tommy Nyman
Projektipäällikkö
 

Terramare Oy

Olen henkilökohtaisesti tyytyväinen Mericon Oy:n tarjoamiin palveluihin. Henkilöiden kanssa on helppo toimia ja porukka tietää mitä tekee. Yhteydenotto on helppoa molemmin puolin.

Reijo Kultalahti
Työmaapäällikkö