#

Tiedämme mitä teemme

Meillä on mittava kokemus erilaisten infrarakennuskohteiden rakennusaikaisten tarke- ja suunnitelmatietojen keräämisestä, hallinnasta ja yhdistämisestä tilaajaa parhaiten palvelevaan muotoon. Lopputuotteena tilaaja saa aina mahdollisimman pitkälle toteutuneisiin tarkkeisiin perustuvan tiedon rakennetusta ympäristöstään. Hallinnoimamme tieto hyödyntää tilaajaa aina urakan alkuvaiheesta urakan jälkeiseen rakennetun ympäristön ylläpitoon asti.

Olemme tuottaneet palvelujamme usean vuoden ajan erilaisissa rakenteilla olevissa ja jo rakennetuissa kohteissa. Näitä kohteita ovat mm. vesirakennuskohteet rannan välittömässä läheisyydessä, satamat, katualueet, rautatierakennuskohteet ja vesiväylien ruoppauskohteet.

Tilaaja hyötyy palveluistamme parhaiten jo hankesuunnitteluvaiheessa. Näin voidaan etukäteen pohtia ja ohjeistaa hankkeessa syntyvän aineiston keruu, käsittely, hyödyntäminen ja dokumentointi tilaajaa parhaiten hyödyttävällä tavalla. Aineiston suurin hyöty tilaajalle on tuntuvat kustannussäästöt: turhat ja päällekkäiset tutkimukset saadaan karsittua pois.

Tyytyväisiä asiakkaita

  • Vuosaaren satamarakennushanke ja - satamakeskus
  • Helsingin Satama
  • Jätkäsaaren rakennushanke
  • Stara – Helsingin kaupungin rakentamispalvelu
  • Helsingin kaupungin liikuntavirasto
  • Terramare Oy
  • Suomen Vesityö Oy
  • YIT infra Oy
  • Konevuori Oy
  • HKR – Helsingin kaupungin rakennusvirasto

 

#

Mericon Oy |

Katso sijainti suuremmalta kartalta

Osoite: Laurinmäenkuja 3 A, 00440 helsinki E-mail: etunimi.sukunimi@mericon.fi