#

Uusia kustannustehokkaita ratkaisuja

Palvelutuotteet ovat yksittäin tilattavia muihin palveluihimme perustuvia tuotteita. Tuotamme niillä ratkaisuja tilaajan erilaisiin haasteisiin.

Luotauspalvelu

Luotauspalvelun avulla voimme selvittää vesialueen syvyydet, vedenalaisten maalajikerrosten rajat ja paksuudet aina peruskallioon asti, luoda vedenalaista pistepilviaineistoa ja tuottaa vedenalaista valokuvaa esim. vedenalaisista historiallisista kohteista.

Palvelun avulla voimme tuottaa kolmiulotteisia malleja pohjasta ja maalajikerroksista. Näitä tietoja voidaan hyödyntää väylä- ja ruoppaussuunnittelussa sekä luoda niistä ruoppaajalle tärkeää lähtöaineistoa jo tarjousvaiheeseen ja itse urakkaan. Luotausta voi myös hyödyntää ruoppauksen seurannassa ja laadunvalvonnassa, sen avulla voidaan osoittaa ympäristöviranomaisten asettamien ehtojen toteutuminen esimerkiksi pilaantuneen sedimentin kuorintaruoppauksen osalta.

Tilaajalle on yksikköhintaisessa ruoppausurakassa erittäin tärkeää, että massamääriä seurataan työn edetessä mahdollisimman tarkasti. Näin laskutus seuraa tarkasti toteutuneita määriä, ja niiden yllättävistä vaihteluista johtuvia kustannusmuutoksia voidaan välttää.

Kairauksin tehtyä pohjatutkimusaineistoa on helppoa ja edullista täydentää luotauksiemme avulla, jolloin saamme luotua yhtenäisen ja katkeamattoman maastomallin myös kairausten välille. Näin pystytään laskemaan mahdollisimman tarkat massamäärät jo ennen urakan alkua, siten vältytään ikäviltä yllätyksiltä oletettujen pohjasuhdemuutosten osalta.

Osa kalliista kairauksista voidaan myös korvata luotauksin, jolloin kustannussäästöt tilaajalle alkavat jo tutkimusvaiheessa. Jo muutama ko. aluetta edustava, kaikki materiaalikerrokset sisältävä, kairaus riittää.

Karttatuotanto

Teemme työskentelyä ja huoltoa nopeuttavia teemakarttoja: esim. palopostien sijainnit, öljyntorjuntapuomien sijainnit, sadeveden sulkukaivojen sijainnit mittalinjoin tai mikä tahansa kohde, jonka paikallistaminen ja tiedon jakaminen on tärkeää toiminnan nopeuttamiseksi ja varmistamiseksi.

Esimerkkejä kartoista:

 • alueen yleiskarttoja ja kantakarttoja
 • vesistön haraus- ja syvyyskarttoja
 • 3D-pdf-esityksiä
 • pohjasuhdealueet
 • pelastuspostikartat
 • paloposti- ja palovesiasemakartat
 • maaston esteisyyskartat

Suunnittelupalvelu

Teemme ruoppaussuunnittelua erilaisiin vesi- ja väylärakennuskohteisiin tilaajan tarpeen mukaan. Lähtökohtaisesti suunnitelmat tehdään siten, että ne ovat sellaisenaan niin tilaajan kuin urakoitsijankin järjestelmiin sopivia. Teemme myös erilaisten kohteiden tasaus- ja kuivatussuunnittelua.

Mittausaineistot

Mittausaineistoja voimme toimittaa tilaajalle hänen pyytämässään formaatissa aina mittalaitteen ascii-formaatista mihin tahansa tunnettuun CAD-formaattiin sekä mallinnettuna pintamalleiksi tai tilaajan omaan järjestelmään sopivassa muodossa.

Mittauspalvelu

Teemme mittauksia omana työnä lähinnä yllämainittuihin aineistomalleihin ja ylläpitopalveluumme liittyen. Muut erilliset mittauspyynnöt teemme osin alihankintana.

Esimerkkejä mittaustöistä:

 • kartoitusmittaukset
 • merkintämittaukset
 • maastomallimittaukset
 • kunnallisteknisiin töihin liittyvät mittaukset
 • rakennusmittaukset
#

Mericon Oy |

Katso sijainti suuremmalta kartalta

Osoite: Laurinmäenkuja 3 A, 00440 helsinki E-mail: etunimi.sukunimi@mericon.fi